Studie Poděbradova, Ostrava

AUTOR: P. REK
VIZUALIZACE: J. SKÁCILÍK