Ing. Jiří Skácilík, Ph.D. se specializuje na počítačové techniky projektování a modelování v oblasti architektonické tvorby a designu. Kromě projektové dokumentace se jedná zejména o tvorbu vizualizací, resp. fotozákresů a také modelů virtuální reality (VR). V posledních letech se zaměřuje i na tvorbu BIM modelů tvořených dle mračen bodů, včetně tvarově složitých historických konstrukcí a kleneb.

 

Od r. 1998 vyučuje CAD a VR systémy v architektuře pro studenty fakulty stavební ČVUT v Praze a také pro individuální zájemce. Výsledky studentských prací z poslední doby je možné prohlédnout zde: 3dlab.fsv.cvut.cz/vyuka/

 

Teoretickou přípravu pro výše uvedenou činnost získal na inženýrském a doktorském studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze a také semestrální stáží v r. 2000 na University of Wolverhampton ve Velké Británii.

 

Od r. 1997 vytvořil několik architektonických návrhů a množství 3D počítačových modelů, a dále spolupracuje s několika architektonickými kancelářemi na rozsáhlejších projektech.